google search

Hacker (2016) อัจฉริยะแฮกข้ามโลก

Hacker อัจฉริยะแฮกข้ามโลก
Hacker อัจฉริยะแฮกข้ามโลก

Hacker อัจฉริยะแฮกข้ามโลก

นักแฮกเกอร์อย่าง อเล็กซ์,ไซ และ คิระ พวกเขาเข้าไปพัวพันในโลกของอาชญากรรมแห่งการแฮกครั้งยิ่งใหญ่โดยมีเวปไซด์อย่าง ดาร์คเวป (Darkweb) ที่นำพวกเขาไปสู่การหลงระเริงในการหาเงินใช้ด้วยการปลอบแปลงบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และ การกระทำที่เกินกำลังของตัวเอง

เรื่องที่ใกล้เคียง